služby

.. zpracuji pro Vás všechny stupně projektové dokumentace staveb od ideové studie s vizualizací, přes dokumentace: pro územní řízení / územní souhlas, pro stavební povolení / ohlášení stavby, až po dokumentaci pro provedení stavby

.. dozorování staveb a poradenství staveb z přírodních materiálů

.. základní principy návrhu rodinného domu:

jednoduché a přirozené řešení, racionální provoz, využití předností ekologických a udržitelných materiálů, zeleň jako součást stavby, využití potenciálu místa, nízkoenergetický nebo pasivní standard

..  navrhuji rodinné domy, rekonstrukce staveb, půdní vestavby, přístavby čí nástavby staveb, apod.

.. pomohu s výběrem pozemku, osazením domu na pozemek nebo změny ve stávající projektové dokumentaci

.. mám zkušenost s urbanistickými projekty (návrh parcelace a zástavby území, návrh využití zámeckého parku)

.. mám také praxi s návrhem několika bytových domů a obytných souborů (od studie až k prováděcí dokumentaci) či občanské vybavenosti (mateřské školy, sportovní hala, rekonstrukce základní školy, domovy seniorů) a dále klientských vestaveb v administrativních objektech (od studie až k prováděcí dokumentaci)